Online objednávka průkazu

Průkaz ISIC

13 € Objednat
Jediný celosvětově uznávaný doklad studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy.
ISIC ČR vydává průkaz ISIC pouze studentům škol se sídlem a místem výuky v České republice. Studenti zahraničních škol mohou o průkaz žádat v místě svého studia.

Požadavky pro vystavení:

  • Barevná portrétová fotografie průkazového formátu
  • Žádost o vystavení průkazu (v den odeslání objednávky nesmí být potvrzení na žádosti starší déle než 2 měsíce)

Průkaz ITIC

18 € Objednat
Jediný celosvětově uznávaný doklad učitelské profese pro pedagogy a akademiky.

Požadavky pro vystavení:

  • Barevná portrétová fotografie průkazového formátu
  • Potvrzení o zaměstnání ve škole (v den odeslání objednávky nesmí být potvrzení starší déle než 2 měsíce)